2014  North Island National, Waikanae  Premier N.O.E. (1 W-O)
  
  Exhibit:        Whitford Sunset  1 W-O
  Exhibitors:  Graeme & Faith Miller

  Photographer:  Margaret Tyrrell